Vyšla mi nová kniha

Volá sa Mravčekovo a je určená pre deti od 6 rokov. Vyšla vo vydavateľstve Mladé letá a bola predstavená v novembri 2019 na Bibliotéke v Bratislave.